JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38),proszę wpisać drukowanymi literami

1 NUMER KRS: 0000037904

2 Wnioskowana Kwota  nie może przekroczyć 1% po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

3 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE : 11770 Popławski Adam Piotr

4 Zaznaczyć Wyrażam zgodę 

bardzo z całego  dziękuje za pomoc Adam